петък, 25 март 2011 г.

Еволюция

Ако те въздъхна, знам, че ще изстина.
Иначе - остава да се пръсна.
Толкова преглъщах да те имам,
толкова се впивах в пръстите ти,
че останаха без усет и без чувство...
дали съм топла или пък съм скреж

(вече) все едно е.
Някак случваш
винаги на лошото у мен.

И (вече)
аз самата не откривам
нито капка своя доброта.


Пеперудите еволюират
в червеи, разяждащи сърца.