понеделник, 14 януари 2013 г.

Една нелоша зависимост

Аз завися от тебе, завися
от тия усмивки в очите,
от тия стоплящи мисли,
от добрата страна на сълзите,
които докарваш в очите ми,
от заслона в притворена длан,
дето го правиш, не питайки
какво аз в замяна ще дам.
Не завися от толкоз променливи,
защото завися от теб - 
константа в живота, в небето ми,
в това да имам сърце.