петък, 12 август 2011 г.

***

Не е честно у поети
да се струпва празнота,
но такова е сърцето им -
струни арфени с лица,
които виждат, преживяват
и предлагат своя лек,
а каквото им остане
преглъщат го като Човек...

Няма коментари:

Публикуване на коментар